Hledej Přihlásit

Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se

Úvod » Poker handy » Poker handy hráče dábel » Hand #29: Xx Xx hráče dábel

Handa #29: Xx Xx hráče dábel

PokerStars Hand #94989948659: Tournament #709020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level L (2000000/4000000) - 2013/03/04 5:07:39 ET<br /> Stůl '709020010 1373' 9-max Křeslo #3 hraje jako button<br /> Křeslo 1: sexygee (22307261 v žetonech) <br /> Křeslo 2: rewgr343 (20828786 v žetonech) <br /> Křeslo 3: n0rflip (60108016 v žetonech) <br /> Křeslo 5: benislovas (206757856 v žetonech) <br /> Křeslo 6: stradale430 (34932304 v žetonech) <br /> Křeslo 7: 2outs4cake (30697468 v žetonech) <br /> Křeslo 8: pellompogos (27847346 v žetonech) <br /> Křeslo 9: Kasra84 (89390963 v žetonech) <br /> sexygee: sází the ante 400000<br /> rewgr343: sází the ante 400000<br /> n0rflip: sází the ante 400000<br /> benislovas: sází the ante 400000<br /> stradale430: sází the ante 400000<br /> 2outs4cake: sází the ante 400000<br /> pellompogos: sází the ante 400000<br /> Kasra84: sází the ante 400000<br /> benislovas: sází small blind 2000000<br /> stradale430: sází big blind 4000000<br /> <h4 class="hand-headline">HOLE CARDS</h4> 2outs4cake: zahazuje <br /> pellompogos: zahazuje <br /> Kasra84: zahazuje <br /> sexygee: zahazuje <br /> <span class="hand-red">rewgr343: zvedá 16428786 na 20428786 a hraje all-in</span><br /> n0rflip: zahazuje <br /> <span class="hand-red">benislovas: zvedá 16428786 na 36857572</span><br /> stradale430: zahazuje <br /> Nedorovnaná sázka (16428786) vráceno hráči benislovas<br /> <h4 class="hand-headline">FLOP</h4> [<img src="/images/karty/kh.gif" alt="Kh" /> <img src="/images/karty/9c.gif" alt="9c" /> <img src="/images/karty/3h.gif" alt="3h" />]<br /> <h4 class="hand-headline">TURN</h4> [<img src="/images/karty/kh.gif" alt="Kh" /> <img src="/images/karty/9c.gif" alt="9c" /> <img src="/images/karty/3h.gif" alt="3h" />] [<img src="/images/karty/8c.gif" alt="8c" />]<br /> <h4 class="hand-headline">RIVER</h4> [<img src="/images/karty/kh.gif" alt="Kh" /> <img src="/images/karty/9c.gif" alt="9c" /> <img src="/images/karty/3h.gif" alt="3h" /> <img src="/images/karty/8c.gif" alt="8c" />] [<img src="/images/karty/ac.gif" alt="Ac" />]<br /> <h4 class="hand-headline">SHOW DOWN</h4> benislovas: ukazuje [<img src="/images/karty/9s.gif" alt="9s" /> <img src="/images/karty/ad.gif" alt="Ad" />] (two pair, Aces and Nines)<br /> rewgr343: ukazuje [<img src="/images/karty/qc.gif" alt="Qc" /> <img src="/images/karty/ks.gif" alt="Ks" />] (a pair of Kings)<br /> benislovas sebral 48057572 z banku<br /> rewgr343 finished the tournament in 8th place and received $85759.38.<br /> <h4 class="hand-headline">SUMMARY</h4> Celkový bank 48057572 | Rake 0 <br /> Board [<img src="/images/karty/kh.gif" alt="Kh" /> <img src="/images/karty/9c.gif" alt="9c" /> <img src="/images/karty/3h.gif" alt="3h" /> <img src="/images/karty/8c.gif" alt="8c" /> <img src="/images/karty/ac.gif" alt="Ac" />]<br /> Křeslo 1: sexygee zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 2: rewgr343 ukázal [<img src="/images/karty/qc.gif" alt="Qc" /> <img src="/images/karty/ks.gif" alt="Ks" />] a prohrál s a pair of Kings<br /> Křeslo 3: n0rflip (button) zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 5: benislovas (small blind) ukázal [<img src="/images/karty/9s.gif" alt="9s" /> <img src="/images/karty/ad.gif" alt="Ad" />] a vyhrál (48057572) s two pair, Aces and Nines<br /> Křeslo 6: stradale430 (big blind) zahodil před Flop<br /> Křeslo 7: 2outs4cake zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 8: pellompogos zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 9: Kasra84 zahodil před Flop (nevsadil)<br /> <br /> <br /> PokerStars Hand #94989973970: Tournament #709020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level L (2000000/4000000) - 2013/03/04 5:08:35 ET<br /> Stůl '709020010 1373' 9-max Křeslo #6 hraje jako button<br /> Křeslo 1: sexygee (21507261 v žetonech) <br /> Křeslo 3: n0rflip (59308016 v žetonech) <br /> Křeslo 5: benislovas (233586642 v žetonech) <br /> Křeslo 6: stradale430 (28132304 v žetonech) <br /> Křeslo 7: 2outs4cake (34697468 v žetonech) <br /> Křeslo 8: pellompogos (27047346 v žetonech) <br /> Křeslo 9: Kasra84 (88590963 v žetonech) <br /> sexygee: sází the ante 400000<br /> n0rflip: sází the ante 400000<br /> benislovas: sází the ante 400000<br /> stradale430: sází the ante 400000<br /> 2outs4cake: sází the ante 400000<br /> pellompogos: sází the ante 400000<br /> Kasra84: sází the ante 400000<br /> 2outs4cake: sází small blind 2000000<br /> pellompogos: sází big blind 4000000<br /> <h4 class="hand-headline">HOLE CARDS</h4> Kasra84: zahazuje <br /> <span class="hand-red">sexygee: zvedá 4000000 na 8000000</span><br /> <span class="hand-red">n0rflip: zvedá 50908016 na 58908016 a hraje all-in</span><br /> benislovas: zahazuje <br /> stradale430: zahazuje <br /> 2outs4cake: zahazuje <br /> pellompogos: zahazuje <br /> sexygee: dorovnává 13107261 a hraje all-in<br /> Nedorovnaná sázka (37800755) vráceno hráči n0rflip<br /> <h4 class="hand-headline">FLOP</h4> [<img src="/images/karty/3d.gif" alt="3d" /> <img src="/images/karty/jh.gif" alt="Jh" /> <img src="/images/karty/7h.gif" alt="7h" />]<br /> <h4 class="hand-headline">TURN</h4> [<img src="/images/karty/3d.gif" alt="3d" /> <img src="/images/karty/jh.gif" alt="Jh" /> <img src="/images/karty/7h.gif" alt="7h" />] [<img src="/images/karty/9h.gif" alt="9h" />]<br /> <h4 class="hand-headline">RIVER</h4> [<img src="/images/karty/3d.gif" alt="3d" /> <img src="/images/karty/jh.gif" alt="Jh" /> <img src="/images/karty/7h.gif" alt="7h" /> <img src="/images/karty/9h.gif" alt="9h" />] [<img src="/images/karty/3h.gif" alt="3h" />]<br /> <h4 class="hand-headline">SHOW DOWN</h4> sexygee: ukazuje [<img src="/images/karty/7d.gif" alt="7d" /> <img src="/images/karty/9c.gif" alt="9c" />] (two pair, Nines and Sevens)<br /> n0rflip: ukazuje [<img src="/images/karty/as.gif" alt="As" /> <img src="/images/karty/kc.gif" alt="Kc" />] (a pair of Threes)<br /> sexygee sebral 51014522 z banku<br /> <h4 class="hand-headline">SUMMARY</h4> Celkový bank 51014522 | Rake 0 <br /> Board [<img src="/images/karty/3d.gif" alt="3d" /> <img src="/images/karty/jh.gif" alt="Jh" /> <img src="/images/karty/7h.gif" alt="7h" /> <img src="/images/karty/9h.gif" alt="9h" /> <img src="/images/karty/3h.gif" alt="3h" />]<br /> Křeslo 1: sexygee ukázal [<img src="/images/karty/7d.gif" alt="7d" /> <img src="/images/karty/9c.gif" alt="9c" />] a vyhrál (51014522) s two pair, Nines and Sevens<br /> Křeslo 3: n0rflip ukázal [<img src="/images/karty/as.gif" alt="As" /> <img src="/images/karty/kc.gif" alt="Kc" />] a prohrál s a pair of Threes<br /> Křeslo 5: benislovas zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 6: stradale430 (button) zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 7: 2outs4cake (small blind) zahodil před Flop<br /> Křeslo 8: pellompogos (big blind) zahodil před Flop<br /> Křeslo 9: Kasra84 zahodil před Flop (nevsadil)<br /> <br /> PokerStars Hand #94989986976: Tournament #709020010, $200+$15 USD Hold'em No Limit - Level L (2000000/4000000) - 2013/03/04 5:09:04 ET<br /> Stůl '709020010 1373' 9-max Křeslo #7 hraje jako button<br /> Křeslo 1: sexygee (51014522 v žetonech) <br /> Křeslo 3: n0rflip (37800755 v žetonech) <br /> Křeslo 5: benislovas (233186642 v žetonech) <br /> Křeslo 6: stradale430 (27732304 v žetonech) <br /> Křeslo 7: 2outs4cake (32297468 v žetonech) <br /> Křeslo 8: pellompogos (22647346 v žetonech) <br /> Křeslo 9: Kasra84 (88190963 v žetonech) <br /> sexygee: sází the ante 400000<br /> n0rflip: sází the ante 400000<br /> benislovas: sází the ante 400000<br /> stradale430: sází the ante 400000<br /> 2outs4cake: sází the ante 400000<br /> pellompogos: sází the ante 400000<br /> Kasra84: sází the ante 400000<br /> pellompogos: sází small blind 2000000<br /> Kasra84: sází big blind 4000000<br /> <h4 class="hand-headline">HOLE CARDS</h4> sexygee: zahazuje <br /> n0rflip: zahazuje <br /> benislovas: zahazuje <br /> stradale430: zahazuje <br /> <span class="hand-red">2outs4cake: zvedá 27897468 na 31897468 a hraje all-in</span><br /> pellompogos: zahazuje <br /> Kasra84: dorovnává 27897468<br /> <h4 class="hand-headline">FLOP</h4> [<img src="/images/karty/qs.gif" alt="Qs" /> <img src="/images/karty/5h.gif" alt="5h" /> <img src="/images/karty/ac.gif" alt="Ac" />]<br /> <h4 class="hand-headline">TURN</h4> [<img src="/images/karty/qs.gif" alt="Qs" /> <img src="/images/karty/5h.gif" alt="5h" /> <img src="/images/karty/ac.gif" alt="Ac" />] [<img src="/images/karty/3d.gif" alt="3d" />]<br /> <h4 class="hand-headline">RIVER</h4> [<img src="/images/karty/qs.gif" alt="Qs" /> <img src="/images/karty/5h.gif" alt="5h" /> <img src="/images/karty/ac.gif" alt="Ac" /> <img src="/images/karty/3d.gif" alt="3d" />] [<img src="/images/karty/8d.gif" alt="8d" />]<br /> <h4 class="hand-headline">SHOW DOWN</h4> Kasra84: ukazuje [<img src="/images/karty/8h.gif" alt="8h" /> <img src="/images/karty/ah.gif" alt="Ah" />] (two pair, Aces and Eights)<br /> 2outs4cake: ukazuje [<img src="/images/karty/tc.gif" alt="Tc" /> <img src="/images/karty/jh.gif" alt="Jh" />] (high card Ace)<br /> Kasra84 sebral 68594936 z banku<br /> 2outs4cake finished the tournament in 7th place and received $117303.06.<br /> <h4 class="hand-headline">SUMMARY</h4> Celkový bank 68594936 | Rake 0 <br /> Board [<img src="/images/karty/qs.gif" alt="Qs" /> <img src="/images/karty/5h.gif" alt="5h" /> <img src="/images/karty/ac.gif" alt="Ac" /> <img src="/images/karty/3d.gif" alt="3d" /> <img src="/images/karty/8d.gif" alt="8d" />]<br /> Křeslo 1: sexygee zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 3: n0rflip zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 5: benislovas zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 6: stradale430 zahodil před Flop (nevsadil)<br /> Křeslo 7: 2outs4cake (but